Ekranowe 96 „dpi” a 300 dpi w druku

300 ppi a 96 ppi Początki przygotowania projektu do druku, nie tylko płyty to wybór właściwej dla danego obrazu wielkości projektu. Przy projekcie do druku na papierze czyli np. wkładkach do pudełek do wielkości samej okładki trzeba dodać również zapas tła na tak zwany spad. Przy przygotowaniu projektu do druku na płytach wystarczające jest przygotowanie od razu we właściwej końcowej wielkości 120 mm (dla standardowej płyty CD lub DVD). Jednak na tym się nie kończą ważne ustawienia początkowe. Jeżeli ustawiamy wielkość projektu w
milimetrach (lub centymatrach) konieczny jest jeszcze wybór właściwej rozdzielczości potrzebnej do uzyskania druku odpowiedniej jakości. Konieczne jest wybranie rozdzielczości 300 ppi (w niektórych sytuacjach nawet większej – 450 ppi). Można by powiedzieć, że dokonuje się tymi parametrami wyboru wielkości grafiki przy takiej a nie innej rozdzielczości. Różnicę w jakości efektu w druku widać na obrazku. Dwa „projekty”. Z takimi samymi ustawieniami wielkości w mm, ale pierwszy przygotowany dla rozdzielczości 300 ppi, drugi 96 ppi. I tej samej wysokości na „wydruku” drukarki drukującej w 600 dpi. Efekt konieczności przystosowania projektu z mniejszej rozdzielczości niż potrzebna do druku o założonej wielkości widać w przypadku litery po prawej stronie. Krawędzie litery są mniej wyraziste, obraz jest rozmyty. Skąd taka różnica? Jeżeli przy początkowych parametrach projektu posługujemy się wielkością w milimetrach i rozdzielczością, to 50 mm obrazek przy założeniu rozdzielczości 300 ppi ma wielkość 591 x 591 pikseli, a 50 mm dla 96 ppi zaledwie 189 x 189 pikseli. Żeby uzyskać tę samą wielkość na wydruku drugiej mniejszej grafiki konieczne jest jej powiększenie. To przy grafice rastrowej powoduje obniżenie jakości. Problem nie dotyczy projektów przygotowywanych w całości w postaci wektorowej. Tu parametry końcowe można wybrać przy dokonywaniu eksportu do pliku przeznaczonego do druku. Przy realizacjach druku w technologii offsetu czy sitodruku nie wykonujemy ich z plików przygotowanych przy zaniżonych parametrach. Taka możliwość istnieje wyłącznie w przypadku druku cyfrowego, dopiero po sprawdzeniu przez nas jakości efektu druku i po decyzji zleceniodawcy o druku.

ppi (ang. pixels per inch) – liczba pikseli przypadająca na cal długości. Jednostka stosowana do określania rozdzielczości obrazów bitmapowych. dpi (ang. dots per inch) – liczba plamek przypadająca

na cal. Jednostka stosowana do określenia rozdzielczości drukarek, ploterów, naświetlarek itp. piksel (ang. pixel – wyraz utworzony ze zbitki dwóch angielskich słów: picture+element) jest to najmniejszy jednolity (przedstawiający konkretny kolor, patrz subpiksel) element obrazu wyświetlanego na ekranie (źr. Wikipedia)