Płyta tłoczona, tłoczenie płyt? Właściwie każda płyta czy to CD czy DVD (CD-ROM, CD-R, DVD-R ….) jest płytą „tłoczoną”. Ta nazwa wskazuje właściwie na proces produkcji płyty. Tłoczenie. Czyli wyprodukowanie, wytłoczenie przezroczystego krążka z granulatu poliwęglanu. Natomiast taka „płyta tłoczona” o jakiej mowa najczęściej w zamówieniach to gotowa płyta (np. CD-ROM, DVD-ROM. ROM – Read Only Memory – tylko do odczytu) z zawartością zapisaną w postaci cyfrowej. Zapisaną – w tym przypadku – dosłownie wytłoczoną. Ten gotowy „zapis” znajduje się na jednej stronie płyty w postaci koncentrycznych ścieżek. Ścieżek z zagłębieniami (pit) i fragmentów, pół odbijających światło lasera w kierunku czytnika (land).

płyta tłoczona, przed naniesieniem srebrnej warstwy odbijającej

Odtwarzanie zapisu ścieżek takiego przezroczystego krążka w praktyce nie jest możliwe. A dodatkowo mikroskopijne ścieżki są bardzo wrażliwe i nawet dotknięcie palcem może spowodować ich uszkodzenie. Dopiero zastosowanie następnej warstwy, najczęściej srebrnej z glinu (aluminium) daje możliwość odbicia promienia lasera i odczytania ścieżki. Następna z kolei warstwa pełni funkcję zabezpieczającą. Poniżej widok płyty z naniesioną już srebrną warstwą.


płyta tłoczona z warstwą odbijającą, widoczna od strony ścieżek

Taka płyta z warstwą odbijającą jest już gotowa do odtwarzania. Od góry płyta pokryta lakierem zabezpieczającym jest również srebrzysta. Najczęściej następną jest pokrywająca prawie całą powierzchnię płyty warstwa w kolorze białym. Stanowi ona podkład pod nadruk dokonywany różnymi technologiami. W niektórych przypadkach dla uzyskania srebrnego tła nie pokrywa się płyty lub jej części białą warstwą farby. Teraz pora na właściwy wielobarwny nadruk.

płyta tłoczona z warstwą białą, gotowa do dalszego druku