Projekty do nadruku

//Projekty do nadruku

Projekty do nadruku

Nadruki cd, tłoczenie płyt – projekt

W wymaganiach projektu do druku bardzo często podawana jest wartość 300 dpi lub 300 ppi. Jest to wartość określająca z jaką rozdzielczością powinien zostać przygotowany projekt do wykonania nadruku wysokiej jakości. Najczęściej spotyka się „dpi” chociaż przy przygotowywaniu projektów bardziej prawidłowe byłoby „ppi” „ppi (ang. pixels per inch) – liczba pikseli przypadająca na cal. Jednostka stosowana do określania rozdzielczości obrazów bitmapowych. Rozpoczynając przygotowanie projektu nadruku poza dobraniem właściwego wymiaru, należy koniecznie zwrócić uwagę na wybranie prawidłowej rozdzielczości projektu. To że obraz ładnie wygląda na ekranie komputera, wcale nie znaczy, że dobry będzie efekt po jego wydrukowaniu. Ustawienia rozdzielczości z jaką najczęściej wyświetlają monitory/ekrany komputerowe to np. 72 czy 96 dpi (czyli punktów na cal). I jest to właściwa rozdzielczość do wyświetlania na ekranie, do plików graficznych na stronach www. Ale zbyt mała dla druku. Dlatego koniecznie trzeba na początku przygotowania projektu wybrać właściwą dla druku rozdzielczość. Oczywiście dotyczy to oprogramowania do pracy z grafiką bitmapową. W przypadku programów do grafiki wektorowej rozdzielczość ustala się w momencie zapisu pliku do postaci bitmapowej(tiff, jpg, png, …) Przy określaniu rozdzielczości obrazów często zamiast jednostki ppi mylnie używa się określenia dpi (dots per inch – plamek na cal), które odnosi się do rozdzielczości urządzeń drukujących lub naświetlających. Tymczasem są to dwie różne jednostki – obrazek o rozdzielczości 72 ppi można wydrukować na drukarce atramentowej
w rozdzielczości 600 dpi – co w dużym uproszczeniu oznacza, że każdy piksel obrazu będzie na wydruku reprezentowany przez 8,3333 wydrukowanych „plamek” (Wikipedia)

2017-12-05T17:54:30+00:00