Zawartość nagrana, płyta gotowa do przesłania do tłoczenia czy też nagrywania. Gotową płytę można przesłać pocztą albo skorzystać z możliwości wysłania drogą elektroniczną korzystając z protokołu transferu plików (File Transfer Protocol) czyli FTP. Z tego materiału ma powstać płyta będąca wierną kopią oryginału. Na tym każdemu zależy. I zamawiającemu i realizującemu zamówienia.
Ale żeby mieć pewność, że materiał otrzymany jest identyczny z oryginałem potrzebna jest możliwość zweryfikowania zgodności pliku wysyłanego z otrzymanym. Suma kontrolna (ang. checksum) – liczba uzyskana w wyniku sumowania lub wykonania innych operacji matematycznych na przesyłanych danych, przesłana razem z danymi i służąca do sprawdzania poprawności przetwarzanych danych. Komputer wysyłający dane oblicza sumę kontrolną i dołącza ją do pakietu danych. Komputer odbierający dane również oblicza sumę kontrolną z odebranych danych i sprawdza, czy suma uzyskana przez niego zgadza się z sumą odebraną z pakietem danych. Jeśli nie, to znaczy, że dane uległy przekłamaniu. Szczególnym przypadkiem sumy kontrolnej jest cyfra kontrolna – zwykle ostatnia cyfra danej liczby (np. w NIPie) (źr. Wikipedia) To że po przesłaniu widać na serwerze znajdujące się pliki o takiej samej wielkości jeszcze nie znaczy, że pliki są identyczne. Wygodnym rozwiązaniem jest skorzystanie z programów
generujących tzw sumę kontrolną pliku – oryginalnego (na przykład obrazu płyty). Po pobraniu takiego pliku i zweryfikowaniu przez odbiorcę jego sumy kontrolnej zleceniodawca wie że to co wysłał w takiej samej postaci trafiło do nagrania. Oczywiście zlecający może nie chcieć korzystać z takiego rozwiązania, ale bierze na siebie ryzyko możliwości przesłania materiału z przekłamaniami. Generowanie sumy nie trwa długo, więc warto korzystać z tej prostej możliwości. Jest możliwość skorzystania z bezpłatnego programu generującego sumę md5summer . Po uruchomieniu programu należy wybrać katalog w jakim znajduje się plik którego sumę chcemy wygenerować.

We wskazanym katalogu wybieramy plik jakiego sumę kontrolną chcemy wygenerować. Dodany plik pojawi się w prawej części okna programu

Wygenerowany plik z rozszerzeniem *.md5 dołączamy do przesyłanego drogą elektroniczną materiału np obrazu płyty. Ten sam program pozwoli odbiorcy na zweryfikowanie identyczności
pobranego pliku.

W ten prosty sposób istnieje realna możliwość zweryfikowania, czy pobrany przez odbiorcę plik będzie wierną kopią oryginału.